top of page

Digitala platsbesök

Utforska området direkt från kontoret 

Digitala platsbesök ger dig och hela ditt team en tydlig förståelse för hela området direkt från kontoret

Tillgång och översyn varsomhelst du och ditt team befinner er

Med hjälp av digitala platsbesök skapar vi möjlighet att besöka platser, områden och anläggningar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Vi skapar en digital kopia av verkligheten. Genom den digitala kopian kan du och ditt team besöka platsen var som helst ifrån och närsomhelst. Detta ger nya förutsättningar att oavsett tid och plats besöka och bjuda in deltagare till ditt projekt.

De fysiska platsbesöken behöver inte bli lika många eller långa, vilket ökar effektiviteten och minskar klimatavtrycket.  

Digitala platsbesök används inför Infrastrukturprojekt, Byggprojekt, Konserter, Festivaler och alla andra aktiviteter där det är betydande att känna till den den omgivande miljön och hur objekt är placerade och förhåller sig till varandra.

Material och dokumentation

Genom att skanna området med med hjälp av laser, drönare, 360° -kamera bygger vi en digital modell av verkligheten och gör den tillgänglig för hela teamet. Teamet och deltagare  kan enkelt ta del av området. Vi förflyttar helt enkelt området till den digitala världen och gör den tillgänglig för alla berörda parter via internet. 

bottom of page